Anunț
Anunț
În baza prevederilor art.198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică următoarea hotărâre adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, din data de 05.02.2024:

•    HOTĂRÂREA nr. 25/05.02.2024  privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2024

 

Hotărârea este afișată în vederea consultării, la avizierul Primăriei Satu Mare şi publicată pe site-ul instituţiei www.primariasm.ro în secţiunea - Consiliul local - Hotărâri ale Consiliului Local și Monitorul Oficial Local.

         

              Secretar  general,
              Mihaela Maria Racolţa