Anunț
Anunț
Tabel cuprinzând solicitanții, cetățeni străini, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, care au depus cereri pentru a putea beneficia de sumele forfetare lunare pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și hrană, prevăzute la art.1 alin.(10) și alin.(11) din OUG nr.15/2022, în luna februarie 2024

În conformitate cu prevederile art.7 din H.G nr.368/2023, pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare  potrivit OUG nr.15/2022, decizia cu privire la acordarea sau refuzul acordării sumelor forfetare se aduce la cunoștiința solicitanților prin afișare la sediul autorităților administrației publice locale și pe site-ul oficial al acestora.

Documente