Anunț
Anunț
În baza prevederilor art. 197-198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă publică următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 41/29.02.2024 pentru delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale din Municipiul Satu Mare;

 

HOTĂRÂREA NR. 46/29.02.2024 privind aprobarea documentației  P.U.Z.- Casă de locuit D+P, anexă gospodărească P și introducere în intravilan în Municipiul  Satu Mare, Nr. Cad. 180642;

 

HOTĂRÂREA NR. 47/29.02.2024 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. – Parcelare pentru locuințe individuale și introducerea terenului cu nr. cad. 170947 în intravilan, Satu Mare, zona str. Ion Popdan;

 

HOTĂRÂREA NR. 48/29.02.2024 privind aprobarea documentației PUZ- Adăugire cu parter-etapa I şi reconstruire C4 - etapa II, atelier reparaţii auto în Municipiul  Satu Mare pe parcela cu nr. cad. 161766;

 

HOTĂRÂREA NR. 49/29.02.2024 privind  aprobarea documentației  P.U.Z.- Lotizare în vederea construirii de locuinţe unifamiliale, modernizare drum existent şi introducerea  terenului în intravilan, Satu Mare, Zona Str. Magnoliei, nr. Cad. 167062, 166557;

 

HOTĂRÂREA NR. 57/29.02.2024 privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Satu Mare, valabilă pentru anul 2024.

 

Hotărârile sunt afişate în vederea consultării, la avizierul Primăriei Satu Mare şi  publicate pe site-ul instituţiei www.primariasm.ro în secţiunea - Consiliul local - Hotărâri ale Consiliului Local și Monitorul Oficial Local.

 


                                                 Secretar  general, 
                                            Mihaela Maria Racolţa