PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE, titular al proiectului: „Regenerare urbană în zona Micro 15, cvartal cuprins între str. Careiului, str. Arinului, Aleea Ozana și Aleea Universului” amplasament situat în municipiul Satu Mare, zona Micro 15, județul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi, între orele 8–16.30, vineri între 8–14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.


Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.