Anunț
În baza prevederilor art. 197-198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 190/12.06.2024 pentru modificarea Anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 321/26.10.2023.


Hotărârea este afişată în vederea consultării, la avizierul Primăriei Satu Mare şi publicată pe site-ul instituţiei www.primariasm.ro în secţiunea - Consiliul local - Hotărâri ale Consiliului Local și Monitorul Oficial Local.

 


      Secretar  general, 
    Mihaela Maria Racolţa