A N U N Ţ
A N U N Ţ
În baza prevederilor art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică următoarea hotărâre:

- HOTĂRÂREA NR. 295/28.09.2023 pentru aprobarea ajustării tarifelor din acordul-cadru 107-12744 din 26.02.2021 privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în Municipiul Satu Mare.

Hotărârea este afişată în vederea consultării, la avizierul Primăriei Satu Mare şi publicată pe site-ul instituţiei www.primariasm.ro în secţiunea - Consiliul local - Hotărâri ale Consiliului Local și Monitorul Oficial Local.

Secretar  general,
Mihaela Maria Racolţa