ANUNŢ ACHIZIȚIONARE SERVICII DE EVALUARE
Municipiul Satu Mare intenționează să achiziționeze servicii de evaluare în vederea stabilirii prețului de piață în vederea vânzării unei locuințe proprietatea privată a municipiului, și stabilirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru un imobil

Municipiul Satu Mare intenționează să achiziționeze servicii de evaluare în vederea stabilirii prețului de piață în vederea vânzării unei locuințe proprietatea privată a municipiului, și stabilirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru un imobil

Documente