ANUNT CONCURS OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE
ANUNT CONCURS OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante : – Consilier, clasa I, grad profesional principal, cu ID 543246 în cadrul Compartimentului Monitorizare Proceduri Administrative, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente