ANUNȚ CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE IN CADRUL BIROULUI AUTORITATE TUTELARĂ - CONCURS ANULAT
ANUNȚ  CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE IN CADRUL BIROULUI AUTORITATE TUTELARĂ - CONCURS ANULAT
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale art.IV alin.1, alin.2 din OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : – Consilier , clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului Autoritate Tutelară, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente