Anunț de interes public
Anunț de interes public
În baza prevederilor art. 197 și 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoștință publică următoarele hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2023:
  • HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL SATU MARE NR. 364/23.11.2023 privind aprobarea documentației P.U.Z. „Zonă de locuit–locuințe individuale în Municipiul Satu Mare, str. Căprioarei pe parcelele de la Nr. Cad. 183040 până la Nr. Cad.183056, cu lotizare”, în Municipiul Satu Mare, pe imobilele identificate cu Nr. cad. 183040, Nr. cad. 183041, Nr. cad. 183042, Nr. cad. 183043, Nr. cad. 183044, Nr. cad. 183045, Nr. cad. 183046, Nr. cad. 183047, Nr. cad. 183048, Nr. cad. 183049, Nr. cad. 183050, Nr. cad. 183051, Nr. cad. 183052, Nr. cad. 183053, Nr. cad. 183054, Nr. cad. 183055 și Nr. cad. 183056;
  • HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL SATU MARE NR. 365/23.11.2023 privind aprobarea documentației PUZ - Construire locuință unifamilială S+P+1, nr. cad. 162822, acceptarea ofertei de donație şi introducerea terenului în intravilan;
  • HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL SATU MARE NR.366/23.11.2023privind aprobarea documentației P.U.Z.-,,MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL CENTRU VECHI – PIAȚA LIBERTĂȚII!” Amplasament: Satu Mare, P-ța Libertății;
  • HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL SATU MARE NR. 367/23.11.2023 privind aprobarea reintroducerii în extravilan a terenului cu nr. cad. 161094 în suprafață totală de 342.741 mp;
  • HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL SATU MARE NR. 369/23.11.2023 pentru aprobarea tarifelor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 – 25196 din 19.04.2023, ca urmare a modificărilor legislative impuse de Ordonanța de urgență 133/2022 cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârile sunt afișate în vederea consultării la avizierul Primăriei Satu Mare şi publicate pe site-ul instituției www.primariasm.ro, în secțiunea Consiliul Local – Hotărârile Consiliului Local și Monitorul Oficial Local.

 

 

Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa