HIRDETÉS
HIRDETÉS
Az  Adminisztratív Kódexet érintő utólag módosított és kibővített, 57/2019-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 197-es és 198-as számú cikkelye alapján közöljük a Szatmárnémeti Helyi Tanács 2023. november 23-i soros ülésén jóváhagyott határozat-tervezeteket.

• A 364/23.11.2023-as számú, Övezeti Városrendezési Tervet (PUZ) - Lakóövezet, egyéni lakóházak, Căprioarei utca, 183040 és 183056
kataszteri számok között, felosztás, 183040, 183041, 183042, 183043, 183044, 183045, 183046, 183047, 183048, 183049, 183050, 183051, 183052, 183053, 183054, 183055 és 183056 kataszteri számok - jóváhagyó tanácsi határozat;

• A 365/23.11.2023-as számú, Övezeti Városrendezési Tervet (PUZ) - S+P+1 típusú épület, 162822 kataszteri szám, adomány elfogadása,
belterületté nyilvánítás - jóváhagyó tanácsi határozat;

• A 366/23.11.2023-es számú, Övezeti Városrendezési Tervet (PUZ) - ÖVT módosítás, Régi központ-Libertăţii tér - jóváhagyó tanácsi határozat;

• A 367/23.11.2023-as számú, a 161094-es kataszteri számú 342.741 négyzetméternyi terület ismételt külterületté nyilvánítását jóváhagyó
tanácsi határozat;

• A 369/23.11.2023-as számú, a 145 – 25196/19.04.2023-as számú, a köztisztasági díjszabásokat meghatározó szerződés díjszabásainak a 133/2022 Sürgősségi Kormányrendelet előírásai alapján történő kiszámolását jóváhagyó tanácsi határozat;

A határozatok megtekinthetőek a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatalban kihelyezett hirdetőfalon, valamint az intézmény honlapján, a www.primariasm.ro weboldalon, a Helyi Tanácsi Határozatok, valamint a Helyi Hivatalos Közlöny alkategóriákban.

 

Mihaela Maria Racolţa
Szatmárnémeti Municípium főjegyzője