ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
În baza prevederilor art.197 și art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă publică următoarele hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, din data de 29.06.2023

•    Hotărârea nr.197/29.06.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.21/26.01.2023
•    Hotărârea nr.201/29.06.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z.- Zonă industrială şi de servicii cu introducere în intravilan, Satu Mare, Str. Stupilor, nr.cad. 171042
•    Hotărârea nr.202/29.06.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z.- Zonă de locuit - locuinţă individuală în Municipiul Satu Mare, Str. Sătmărel nr.13, nr.cad.164146, 164147
•    Hotărârea nr.203/29.06.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. – Construire locuință unifamilială S+P,în Municipiul Satu Mare, Str. Ștefan Octavian Iosif, Nr. 13/A,  Nr. Cad. 178641
•    Hotărârea nr.204/29.06.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. – Extindere clădiri existente, Amplasament: Satu Mare, Str. Ady Endre nr. 16
•    Hotărârea nr.205/29.06.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z.- Zonă de instituţii şi servicii  în Municipiul Satu Mare, Str. Careiului,  nr. Cad. 154693
•    Hotărârea nr.206/29.06.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z.- Casă de locuit P+1,în Municipiul Satu Mare, Str. Gutinului, Nr. 26,  Nr. Cad. 182395
•    Hotărârea nr.207/29.06.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. – Construire două case de locuit P și P+1, acceptarea ofertelor de donație și introducerea terenurilor în intravilan, Satu Mare, Str. Dara-Diana nr. cad. 183842 și 183843
•    Hotărârea nr.208/29.06.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. – Construire vilă cu apartamente P+1+M, Amplasament: Satu Mare, Str. Liviu Rebreanu nr. 103
Hotărârile sunt afișate în vederea consultării, la avizierul Primăriei Satu Mare şi  publicate pe site-ul instituţiei  www.primariasm.ro  în secţiunea -Consiliul local -Hotărâri ale Consiliului Local , Acte cu caracter normativ și  Monitorul Oficial Local.