ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
Primăria Municipiului Satu Mare, în condițiile art.476-479 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen de promovare în grad profesional superior la nivelul Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente