ANUNT OCUPARE POSTURI DE EXECUTIE VACANTE IN CADRUL SERVICIULUI INVESTITII GOSPODARIRE INTRETINERE SI COMPARTIMENT MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVEY
ANUNT OCUPARE POSTURI DE EXECUTIE VACANTE IN CADRUL SERVICIULUI INVESTITII GOSPODARIRE INTRETINERE SI COMPARTIMENT MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVEY
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante : – Consilier, clasa I, grad profesional superior, cu ID 434783, în cadrul Serviciului Investiții Gospodărire și Intreținere, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare - Consilier, clasa I, grad profesional superior, cu ID 472194 în cadrul Compartimentului Monitorizare Proceduri Administrative, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente