ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE PROIECTE PENTRU REFACEREA POTENȚIALULUI FORESTIER
ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE PROIECTE PENTRU REFACEREA POTENȚIALULUI FORESTIER
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Garda Forestieră Oradea, ne informează despre lansarea apelului necompetitiv de proiecte ,,Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR). 

În acest context, transmitem, alăturat, adresa cu privire la informațiile privind apelul necompetitiv de proiecte, în scopul accesării acestor fonduri, în vederea obținerii unei contribuții semnificative pentru realizarea țintelor cuprinse în cadrul Componentei C2 - Investiția 1 ,,Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane”. 

 

Documente