Anunt ocupare functii pubice de executie vacante din cadrul Biroului Salubrizare Protecția Mediului Zone Verzi
Anunt ocupare functii pubice de executie vacante din cadrul Biroului Salubrizare Protecția Mediului Zone Verzi
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor 2 funcții publice de execuție vacante : • Consilier, clasa I, grad profesional superior– în cadrul Biroului Salubrizare Protecția Mediului Zone Verzi • Consilier, clasa I, grad profesional asistent– în cadrul Biroului Salubrizare Protecția Mediului Zone Verzi
Documente