Asigurarea locuinței este obligatorie
Asigurarea locuinței este obligatorie
Nerespectarea obligaţiei de asigurare a locuinţelor se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Primăria Municipiului Satu Mare informează proprietarii de imobile, persoane fizice și juridice, că au obligația de a-și asigura împotriva dezastrelor naturale toate construcțiile cu destinația de locuință. Obligația e stabilită prin Legea 260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundațiilor. Asigurarea riscurilor de cutremur, alunecări de teren și inundații pentru fiecare construcţie cu destinaţia de locuință se încheie pe o perioadă de minim 12 luni. 

 

În funcție de tipul construcției este stabilită și prima de asigurare: 20 euro pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă de tip A (construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic), respectiv 10 euro pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă de tip B (construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic).

 

Nerespectarea obligaţiei de asigurare a locuinţelor se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.