Autorizatii de construire eliberate in luna ianuarie 2021
Autorizatii de construire eliberate in luna ianuarie 2021
Nr.AC Data Beneficiar Obiectul autorizat Adresa Construcţiei
1 05.01.2021 Persoană juridică casă de locuit P+1E, împrejmuire și branșamente utilități  - C18  POT: 33,58%; CUT: 0,78; retragere: 5 m str. Panit Cerna, nr. 89/U
2 05.01.2021 Persoană juridică casă de locuit P+1E, împrejmuire și branșamente utilități  - C 16    POT: 33,07%,CUT:0,78; retragere: 5 m str. Panit Cerna, nr. 89/S
3 05.01.2021 Persoană juridică casă de locuit P+1E, împrejmuire și branșamente utilități  - C 12   POT: 32,24%; CUT: 0,75; retragere: 5 m str. Panit Cerna, nr. 89/M
4 05.01.2021 Persoană juridică casă de locuit P+1E, împrejmuire și branșamente utilități  - C 10     POT: 32,00%; CUT: 0,74; retragere: 5 m str. Panit Cerna, nr. 89/K
5 05.01.2021 Persoană juridică casă de locuit P+1E, împrejmuire și branșamente utilități   C 9   POT: 32,09%; CUT: 0,75; retragere: 2,765 m str. Panit Cerna, nr. 89/J
6 05.01.2021 Persoană juridică îmrejmuire depozit de deșeuri  Satu Mare str. Odoreului
7 12.01.2021 Persoană fizică casă de locuit P și garaj P     POT: 25%; CUT: 0,25; retragere: 3 m str. Ion Creangă, nr.11
8 12.01.2021 Persoană juridică locuință unifamilială P    - POT:26,58; CUT: 0,27; retragere: 3 m str. Sânzienelor, nr.13
9 12.01.2021 Persoană juridică locuință unifamilială P    - POT:26,62; CUT: 0,27; retragere: 3 m str. Sânzienelor, nr.17
10 12.01.2021 Persoană juridică locuință unifamilială P    - POT:26,62; CUT: 0,27; retragere: 3 m str. Sânzienelor, nr.19
11 12.01.2021 Persoană juridică locuință unifamilială P    - POT:26,58; CUT: 0,27; retragere: 3 m str. Sânzienelor, nr.15
12 14.01.2021 Persoană fizică locuință unifamilială P+1E, împrejmuire și branșamente la utilități  - POT: 28,40%; CUT: 0,45; retragere: 5,55 m str. Crăieselor, nr.11
13 29.01.2021 Persoană fizică continuare lucrări AC 479/2018- ”locuință unifamilială S+P+1 și împrejmuire teren” - POT: 24%; CUT: 0,44; retragere: 26,17 m str. Mierlei
14 29.01.2021 Persoană juridică organizare de șantier mal stâng și mal drept aferent lucrării ”Pod peste râul Someș” str. Ștrandului