×
Urbanism
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE SATU MARE, ZONA STR. PANAIT CERNA NR. CADASTRALE 189706, 189836, 177207, 177208
PUZ - INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN PENTRU REALIZAREA UNEI ZONE MIXTE DE SERVICII ȘI DEPOZITARE SATU MARE EXTRAVILAN NR CADASTRAL 154728
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE, STR. KÁROLI GÁSPÁR, NR.CADASTRAL 178465
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE, STR. EUGEN SELEȘ, NR. CADASTRALE 169522, 170529
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ZONEI DE AGREMENT SATU MARE, ZONA STR.MACULUI, NR. CADASTRALE 175600, 172959, 187291, 189669, 175601, 189670
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+M, P+1 SATU MARE STR. CEDRULUI NR. CADASTRAL 152364