CityWalk2.0 - Împreună pentru o mobilitate urbană eficientă din punct de vedere energetic
CityWalk2.0 - Împreună pentru o mobilitate urbană eficientă din punct de vedere energetic
Scopul principal al proiectului CityWalk2.0 este de a promova tranziția energetică în sectorul transporturilor prin reducerea drastică a consumului de energie din transportul urban.

Acronim proiect: CityWalk2.0


Titlul proiectului: Împreună pentru o mobilitate urbană eficientă din punct de vedere energetic: scăderea intensității carbonului în domeniul transportului urban, prin sprijinirea trecerii la mobilitatea urbană activă prin regândirea designului străzilor și schimbarea comportamentului de mobilitate


Programul de finanţare: Programul Interreg Regiunea Dunării


Durata proiectului: 01/2024 - 06/2026


Țări partenere: Slovenia, România, Ungaria, Croația, Austria, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Muntenegru, Serbia, Cehia

 

CityWalk2.0 se bazează pe moștenirea proiectului CityWalk (2016-2019), distins cu Premiul Regio Stars Public Choice Award. Accelerarea schimbărilor climatice şi criza energetică necesită schimbări iminente pe toate fronturile în care putem reduce semnificativ consumul de energie și emisiile de GES. Mobilitatea urbană contribuie major la ambele – transformarea sa este inevitabilă și urgentă.


Scopul principal al proiectului CityWalk2.0 este de a promova tranziția energetică în sectorul transporturilor prin reducerea drastică a consumului de energie din transportul urban. Cea mai rapidă, eficientă și ieftină modalitate este trecerea de la mobilitatea bazată pe autovehicule care sunt mari consumatoare de energie (și ineficientă) la formele active de mobilitate (mersul pe jos, cu bicicleta), micro-mobilitatea și transportul public ca mijloace principale.
În timp ce proiectul CityWalk a avut o orientare de planificare cu accent pe mersul pe jos și a vizat mai ales abordări din perspectiva municipalităţilor, CityWalk2.0 se concentrează pe implementarea transformării atât la nivel de oraș, cât și de cetățean. Elemente cheie ale CityWalk 2.0: (i) reproiectarea străzilor pentru a încuraja mobilitatea activă și a descuraja folosirea mașinilor, (ii) schimbarea comportamentului de mobilitate al cetățenilor și (iii) consolidarea voinței și angajamentului politic (condiție crucială!) de a implementa transformarea.
După identificarea bunelor practici în domeniu și prezentarea acestora într-un studiu de referință, revizuim designul străzilor actuale și comportamentul de călătorie în orașele partenere, identificăm principalele provocări și proiectăm o strategie transnațională (O1.1). Antrenăm reprezentanții partenerilor în reproiectarea străzilor și schimbarea comportamentului de călătorie (consolidarea capacităților), permițându-le să traducă și să adapteze principalele constatări ale strategiei în planurile locale. Concepem seturi de instrumente practice inovatoare (3), în timp ce partenerii – folosind cunoștințele și metodele care le-au fost furnizate – elaborează planuri locale (O1.2) și planuri de acțiune pentru acțiuni-pilot. Partenerii orașului implementează și evaluează acţiuni pilot (O 2.1) cu sprijinul furnizorilor de cunoștințe pentru a testa și valida seturile de instrumente. După ce au fost testate și validate, toate acestea vor forma în cele din urmă soluțiile noastre. Deci, dezvoltăm 3 seturi de instrumente, implementăm 3 acțiuni pilot și livrăm 3 soluții (O2.2). În cele din urmă, parteneriatul nostru va lua, de asemenea, măsuri specifice pentru a consolida angajamentul factorilor de decizie și pentru a disemina soluțiile adaptate grupului țintă dincolo de parteneriat. De asemenea, identificăm schimbările de politică specifice necesare pentru a fi implementate la nivel local și transnațional, iar factorii de decizie vor semna un document de poziție care confirmă și cimentează oficial cooperarea orașelor și organizațiilor partenere (O3.1).


Cei 14 parteneri din 10 țări compun un parteneriat sinergic, profesional, adaptat obiectivelor proiectului în ceea ce privește geografia, tipul de partener și expertiza. 4 furnizori de cunoștințe și 10 parteneri teritoriali asigură echilibrul dintre cunoștințele necesare, pilotarea și propunerile de politici. Parteneriatul este echilibrat în ceea ce privește vechii parteneri CityWalk și noii parteneri, membri UE și non-UE.


Întrucât factorii care provoacă schimbările climatice sunt transnaționale (și globale), nefiind limitați de granițele regionale/naționale, este necesară o cooperare internațională puternică și extinsă.

 

Acest proiect este susținut de Programul Interreg Regiunea Dunării cu cofinanțare din Fondurile Interreg și Guvernul României.


Pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/CityWalk.project 

 

Pagina web a proiectului: https://interreg-danube.eu/projects/citywalk-2-0