ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE
ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de  07.11.2023.

Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de  07.11.2023, ora 10:00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 976/06.11.2023;


PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre   privind  completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local  Satu Mare nr.286/28.09.2023 
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

Primar,
Kereskényi Gábor

Documente