ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 26.01.2023
ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 26.01.2023
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 26.01.2023, ora 14:00 în sala  de ședințe a Consiliului Local  Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.20/19.01.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 1. Depunerea jurământului de către supleantul al cărui mandat a fost validat prin Încheierea civilă nr.80/2023, pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr.554/296/2023
 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 22.12.2022
 3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 13.01.2023
 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna februarie  2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Local Satu Mare  nr. 180/06.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 48/24.02.2022 privind acordarea unor gratuități pe mijloacele de transport în comun ale Transurban S.A. Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 8. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Satu Mare pe anul 2023 . Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Transurban  S.A. Satu Mare, pe anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 11. Proiect de hotărâre privind Proiectul de modificare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Satu Mare pentru anul școlar 2022 – 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Satu Mare, pentru anul şcolar 2023 – 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 39 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 340/29.09.2022, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic Zonal- Zonă  de servicii, amplasament: Satu Mare, str. Fabricii nr. 82. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic Zonal -Construire două locuințe P+1 cu câte două apartamente,  amplasament: Satu Mare, str. Gabriel Georgescu. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic Zonal – Unități de producție și depozitare precum și introducerea terenului în intravilan, amplasament:Satu Mare, str. Aurel Vlaicu f.n.Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic Zonal- Ansamblu rezidențial P+6, amplasament : Satu Mare, str. Fântânele nr.23A. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic de Detaliu – Construire  casă de locuit Sp+P+1 cu funcțiuni  compatibile locuirii, amplasament : Satu Mare, str. Alecu Russo nr.78. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 19. Proiect de hotărâre pentru dispunerea unor măsuri cu privire la încredinţarea managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 21. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri în cadrul comisiei de evaluare a activității manageriale a directorului  Clubului Sportiv Municipal Olimpia  Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 22. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de organizare și funcționare a Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin - Cristian
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare general al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Organigramei  și a Statului de funcții ale Primăriei Municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 27. Proiect de hotărâre privind unele modificări aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 122/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei Municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 28. Proiect de hotărâre privind unele modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare  nr. 80/31.03.2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 29. Proiect de hotărâre  privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază se va asigura de către Poliţia Locală Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrarea  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pentru anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării monumentului ,,CENTENAR DR. VASILE LUCACIU -POARTA RECUNOȘTINȚEI” în Municipiul Satu Mare, B-dul Vasile Lucaciu. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 33. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la  H.C.L. nr. 110/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Mircea cel Bătrân nr. 25, bloc C25”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 34. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.111/07.04.2022  privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Mircea cel Bătrân nr. 23, bloc C26”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 35. Proiect de hotărâre   pentru  modificarea  anexei nr.1 la  H.C.L. nr.112/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Mircea cel Bătrân nr. 21, bloc C27
 36. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 113/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică la blocurile de locuinţe situate în Piaţa Soarelui UU4, UU6, UU8, UU10. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 37. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.114/07.04.2022   privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe B-dul Lucian Blaga UU40. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 38. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.115/07.04.2022  privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică la blocurile de locuinţe situate pe str. Careiului C3-C5”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 39. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la  H.C.L. nr. 116/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Proiectantului, S5”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 40. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la  H.C.L. nr. 117/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe b-dul Transilvania, bloc 2”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 41. Proiect de hotărâre  pentru modificarea anexei nr. 1 la  H.C.L. nr. 118/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Astronauţilor, A1”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea  anexei nr.1 la H.C.L. nr. 119/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Proiectantului, S1”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 43. Proiect de hotărâre  pentru modificarea anexei nr.1 la  H.C.L. nr.120/07.04.2022   privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică la blocurile de locuinţe situate pe str. Codrului, CC3-CC5”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 44. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 121/07.04.2022  privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe b-dul I.C. Brătianu, nr. 5”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 45. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la  H.C.L. nr. 122/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Păuleşti, nr. 3, bloc 6”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 46. Proiect de hotărâre pentru modificarea  anexei nr.1 la H.C.L.  nr. 123/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Corvinilor nr. 17”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin - Cristian
 48. Proiect  privind aprobarea recoltării, modului de valorificare și prețului unei cantități de 251,88 mc. masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Dinu Lipatti nr. 21/A. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Ferăstrău nr. 22. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren situat în Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr.9. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, situată în Municipiul Satu Mare, str. Uzinei nr.21, bl. A, ap.42. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 53. Proiect de hotărâre pentru modificarea  H.C.L. Satu Mare  nr. 50/25.02.2021 privind vânzarea către Gavrilescu Dan Claudiu  a locuinței situată în Municipiul Satu Mare, b-dul Cloșca nr.72-74, bl. B, ap. 37. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 54. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea  de  dezmembrare  a imobilului – teren situat în Satu Mare, str. Clujului nr. 1 și vânzarea suprafeței de 162 mp. rezultată în urma dezmembrării. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 55. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Satu Mare în favoarea Societății Consum Coop Satu Mare, proprietara construcțiilor. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 56. Diverse -Informări consiliul local

                                                  Primar,
                                           Kereskényi Gábor

 

Documente