ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 30.03.2023
ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 30.03.2023
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 30.03.2023 ora 14:00 în sala  de ședințe a Consiliului Local  Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.262/23.03.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 23.02.2023
 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 08.03.2023 ora 13:00
 3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 08.03.2023 ora 13:15
 4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 17.03.2023 
 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna aprilie 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Actului adițional nr. 13 la Contractul de delegare al gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei Municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului  evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare pentru activităţile sportive. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 12. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 80/31.03.2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Schimbarea iluminatului public pe strada Ács Alajos“ din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extinderea iluminatului public pe strada  Ferma Sătmărel nr.36A-36P“  din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extinderea iluminatului public pe strada Hermann Mihály“  din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Extinderea iluminatului public pe strada Ștefan Benea“ din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local  Satu Mare nr. 96/08.04.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Pistă de biciclete  pe coronamentul digului mal drept al râului Someș, de la stația de epurare până la limita  administrativă a Municipiului  Satu Mare spre Dara ”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Planul Urbanistic Zonal -Zonă Servicii P-P+1-2 în Municipiul Satu Mare str. Aurel Vlaicu nr.88/A, nr.88/B, nr. Cad. 181062. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic Zonal  -Lotizare cu deschidere stradă, locuințe individuale P-P+1, amplasament: Municipiul Satu Mare , str. Al. Odobescu,  nr.23/A. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic Zonal – Introducere în intravilan zonă de locuit, Satu Mare, nr. Cad.166381. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic Zonal – Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale cu introducere în intravilan și acceptarea ofertei de donație în Municipiul Satu Mare, zona Recoltei , nr. cad 166495. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic  Zonal  –Zonă de locuit-locuințe individuale în Municipiul  Satu Mare, str. Căprioarei pe parcelele cu nr. cad. 168719, 180936, 164265 și acceptarea ofertei de donație, amplasament: Satu Mare, str. Căprioarei. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 23. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal-Construire două case de locuit P și P+1, acceptarea ofertelor de donație și introducerea terenurilor în intravilan, amplasament: Satu Mare, str. Dara-Diana, nr.cad 183842 și 183843. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 24. Proiect de hotărâre  privind aprobarea recoltării, modului de valorificare și prețului unei cantități de 41,73 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 25. Proiect de hotărâre  privind aprobarea recoltării, modului de valorificare și a prețului de pornire la licitație pentru o cantitate de 1755,12 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 26. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de prima înregistrare a unui imobil teren în suprafață de 5893 mp, situat în Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 27. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor imobile situate în Municipiul Satu Mare, către Asociația Nevăzătorilor din România- Filiala județeană Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 28. Proiect de hotărâre  privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare aflate în concesiunea Apaserv Satu Mare S.A, în vederea casării și valorificării. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de asociere nr.7001/14.04.1998, încheiat între Municipiul Satu Mare și S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Gabriel Georgescu nr. 56. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 31. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Clujului nr. 9. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 340. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil teren situat în Satu Mare str. George Călinescu nr.118. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 34. Proiect de hotărâre  privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren situat în Satu Mare str. Inăului nr. 62A și vânzarea suprafeței de 460 mp. rezultată în urma dezmembrării. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 35. Diverse -Informări consiliul local


                                                  Primar,
                                           Kereskényi Gábor

Documente