Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 30.05.2024 ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 211/23.05.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 25.04.2024

 

2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 15.05.2024

 

3.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna iunie 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului ”Extinderea rețelelor de apă și de canalizare din cartierul Sătmărel al Municipiului Satu Mare, județul Satu Mare” acceptat la finantare prin PNRR. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

5. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al TRANSURBAN Satu Mare S.A. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general  de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Alimentarea cu energie electrică a unor stații de încărcare situate pe b-dul Transilvania”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

8.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții
,,Reabilitare bloc de locuințe sociale pe strada Ostrovului Nr.2/CD”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

9.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare conductă de aducțiune apă ”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

10.Proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general actualizat pentru faza PT aferent proiectului  „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Mircea cel Bătrân nr. 25, Bl. C25”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


 
11.Proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general actualizat pentru faza PT aferent proiectului  „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Mircea cel Bătrân nr. 23, Bl. C26”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


 
12.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic  Zonal  – ,,Zonă de locuit – Locuință unifamilială ,, amplasament: Satu Mare,  str. Gabriel Georgescu nr.103. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


 
13.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic  Zonal  ,,Zonă de instituții și servicii,, amplasament: Satu Mare, nr. cad. 189259. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

14.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic  Zonal  – ,,Parc fotovoltaic și racordare la sistemul energetic național,, Amplasament: Satu Mare, nr. cad. 104937, 108309, 108308, 108307, 108305, 108281. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

15.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic  Zonal  – ,,Construire atelier, magazie și birouri P+1 (parțial),, amplasament: Satu Mare, str. Stupilor nr. cad. 181859. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

16.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic  Zonal  – ,,Construire spațiu comercial ,, amplasament: Satu Mare, str. Sătmărel nr.33. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 153/15.05.2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

18.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a Municipiului Satu Mare în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora, către DIGI România S.A. asupra unui teren în suprafață de 10 mp. înscris în CF nr.175434 
Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

19.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea privată a Municipiului Satu Mare în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații  electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora, către DIGI România S.A asupra unui teren în suprafață de 24 mp. înscris în CF nr. 180148 
Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețurilor de valorificare pe specii pentru lemnul fasonat la drum auto, sortiment lemn de foc și lemn de lucru CR în anul 2024, masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

21.Proiect de hotărâre  privind aprobarea recoltării și valorificării unei cantități de 210,52 mc. masă lemnoasă, provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

22.Proiect de hotărâre  privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor în registrul agricol electronic al Municipiului  Satu Mare în perioada 01.02.2024 – 30.04.2024. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

23.Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Satu Mare în calitate de vecin, pentru construirea de  locuințe colective cu regim de înălțime S+P+2E și spații comerciale la parter și racord la utilități situate în Satu Mare, str. Lăcrimioarei nr. 7. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, asupra cotei de 83/518 părți din imobilul construcție situat în Municipiul Satu Mare, str. Dinu Lipatti nr. 45. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil teren situat în Municipiul Satu Mare, str George Călinescu nr. 112 A. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 


26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil-teren situat în Municipiul Satu Mare, B-dul Cloșca nr. 94. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil-teren  situat în Municipiul Satu Mare, str. Gavril Lazăr de Purcăreți nr.2. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile - teren situate în Municipiul Satu Mare, Bulevardul Transilvania. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

29. Diverse -Informări consiliul local

 

                                                         Primar,
                                                  Kereskényi Gábor   


 

Documente