Anunț privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local
Anunț privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 11.07.2024, ora 14:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului municipiului Satu Mare nr. 263/09.07.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI:


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea  regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Satu Mare nr. 219/27.06.2024 privind aprobarea proiectului "Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2  poduri, în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate" și a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

5.Proiect de hotărâre  privind unele măsuri referitoare la obiectivul de investiție cuprins în P.U.Z. “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate și neutilizate de pe malurile Someșului - mal stâng”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

Primar,
Kereskényi Gábor

 

Documente