ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 29.11.2023, ora 9:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.1006/28.11.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului din cadrul proiectului tip de investiții „Bazin de înot didactic şi agrement-Proiect Tip”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire Centru de zi pentru seniori situată în Municipiul Satu Mare strada Parcului nr. 1”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

Primar,
Kereskényi Gábor

Documente