Anunț privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local
Anunț privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 05.02.2024, ora 14.00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 50/31.01.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor interne al Municipiului Satu Mare pe anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Satu Mare pe anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

Primar,
Kereskényi Gábor

 

Documente