ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 15.05.2024, ora 12:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 171/10.05.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

1.Proiect de hotărâre  privind aprobarea actualizării „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea parcului Vasile Lucaciu” şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  de investiție Regenerare urbană în zona Micro 15, cvartal cuprins între strada Careiului, strada Arinului, aleea Ozana și aleea Universului. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Regenerare urbană a cartierului Micro 15” şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ,,Reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate și neutilizate de pe malurile Someșului”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reconversia şi refunctionalizarea terenurilor degradate şi neutilizate de pe malurile Someşului- Mal drept” şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reconversia şi refunctionalizarea terenurilor degradate şi neutilizate de pe malurile Someşului- Mal stâng” şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


8.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie  ,,Transformarea zonei degradate malurile Somesului între cele 2 poduri în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate ". Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Transformarea zonei degradate malurile Somesului între cele 2 poduri în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate " precum și a cheltuielilor aferente. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

10.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului identificat prin CF nr. 171418 Satu Mare, către Direcția de Asistență Socială Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


Primar,
Kereskényi Gábor


 

Documente