KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
A 2024. május 10-én kelt 171-es számú polgármesteri rendelet alapján 2024. május 15-én, 12.00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Szatmárnémeti Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli, online ülését a következő napirenddel:

NAPRIENDI PONTOK:

1.    HATÁROZATTERVEZET „Szatmárnémeti Fenntartható Városi Mobilitási Terve” aktualizálásának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

2.    HATÁROZATTERVEZET a „Vasile Lucaciu park korszerűsítése” projekt elfogadásának és a költségeinek jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

3.    HATÁROZATTERVEZET a 15-ös lakónegyed városrészének rehabilitációját érintő, a Károlyi út, Arinului utca, Ozana és Universului sétány által körülhatárolt beruházás beavatkozási munkálatait jóváhagyó dokumentáció (DALI), valamint a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

4.    HATÁROZATTERVEZET a „15-ös lakónegyedi városrész rehabilitációja” projekt elfogadásának és költségeinek jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

5.    HATÁROZATTERVEZET a „Szamos partján lévő leromlott és használaton kívüli területek átalakítása és újrafunkcionalizálása” beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

6.    HATÁROZATTERVEZET a „Szamos töltés jobb partján lévő leromlott és használaton kívüli területek átalakítása és újrafunkcionalizálása" projekt és a projekttel kapcsolatos kiadások jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

7.    HATÁROZATTERVEZET a „Szamos töltés bal partján lévő leromlott és használaton kívüli területek átalakítása és újrafunkcionalizálása” projekt és a projekttel kapcsolatos kiadások jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
8.    HATÁROZATTERVEZET „A két híd közötti Szamos töltés leromlott területének átalakítása közösségi szabadidős területté” beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

9.    HATÁROZATTERVEZET „A két híd közötti Szamos töltés leromlott területének átalakítása közösségi szabadidős területté” projekt elfogadásának és költségeinek jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

10.     HATÁROZATTERVEZET az 171418-as telekkönyvi számú ingatlan kezelési jogának a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság részére történő átadásának. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

Kereskényi Gábor
polgármester