Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 25.01.2024, ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 25/18.01.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 21.12.2023

 

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 28.12.2023

 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna februarie 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 80/31.03.2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal – ,,Zonă de servicii și depozitare ,,amplasament: Satu Mare, Str. Ion Luca Caragiale nr. 35/A. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal – ,,Zonă de locuit,, amplasament: Satu Mare, Balta Blondă nr. cadastral 184605. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de Investiție ,,Reabilitarea clădirii Hotel Sport situată pe strada Mileniului nr. 25 din municipiul Satu Mare.” Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Extindere unitate de învățământ corp P+2 (parțial)” Școala Gimnazială Grigore Moisil. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei HARTA STRATEGICĂ DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI SATU MARE, elaborată în cadrul obiectivului de investiţie: „REACTUALIZAREA HĂRŢII DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI SATU MARE”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobare Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: "Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat și de mediu - Extinderea Sistemului de Management al Traficului pentru Transport Public, Achiziția de Autobuze Ecologice si înființarea și modernizarea stațiilor de autobuz SMART în Municipiul Satu Mare" - Lot I . Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobare Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat şi de mediu - Sistem de monitorizare a traficului rutier în municipiul Satu Mare" - Lot II . Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice de avizare a lucrărilor de intervenţie actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „Amenajarea și construirea de piste de biciclete în municipiu: Traseu 1: (punct de plecare Str. Lazarului) Str. Trandafirilor – Str. Avram Iancu – Str. Iuliu Hossu – Bd. Vasile Lucaciu – Str. 1 Decembrie 1918 – Centru Vechi; Traseu 2: (punct de plecare Str. Mileniului) Str. G. Coșbuc – Bd. V. Lucaciu; Traseu 3: Str. Gh. Barițiu (punct de plecare colț cu Str. Ady Endre) – Str. Rodnei – Str. Fabricii – Str. Odoreului; Traseu 4: Str. Gh. Barițiu (punct de plecare colț cu Str. Ady Endre) – Str. Lăcrămioarei – Str. Porumbeilor – Str. Liviu Rebreanu – Str. Panseluței – P-ța Titulescu – Str. Iuliu Maniu – Centru; Traseu 5: (punct de plecare Str. Panseluței) Str. L. Rebreanu – Str. Mileniului – Str. Horea – Centru Vechi; Traseul 6: B-dul Lucian Blaga – Str. Păulești – Dig, Str. G. Alexandrescu – P-ța Soarelui – Dig; Traseul 7: B-dul Cloșca (plecare din str. Magnoliei) – Drumul Careiului, precum și realizarea a 18 sisteme de închiriat biciclete și/sau trotinete”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 400/21.12.2023 privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 . Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării și valorificării masei lemnoase, provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina 

 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea prețului de pornire la licitație a unei cantități de 1094,61 mc, masă lemnoasă pe picior, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina 


19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație a unei cantități de 2217,6 mc, masă lemnoasă, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu construcții înscris în CF nr. 177506 Satu Mare cu nr. cadastral 177506, situat în Satu Mare str. Zefirului fn. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina 

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de apartamentare a imobilului situat în Satu Mare B-dul. Vasile Lucaciu nr. 1, identificat cu nr. cadastral 188627-C1 înscris în C.F. nr. 188627 Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina 

 

22. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de primă înregistrare a imobilului teren în suprafață de 196 mp, situat în Satu Mare, str. Petru Bran nr. 7. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

23. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către Distribuție Energie Electrică România-Sucursala Satu Mare, asupra unei suprafețe de 4 mp teren, situat în Satu Mare, str. Cimbrului. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina 

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil teren situat în Satu Mare str. Gheorghe Barițiu nr. 79/B colț cu str. Doina nr. 1. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina 

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil teren situat în Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 40. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina 

 

26. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunere de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr. 10656 Satu Mare cu nr. top 13595/1 și vânzarea suprafeței de 134 mp rezultată în urma dezlipirii. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina 

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între U.A.T. Municipiul Satu Mare și Solarpro Green Energy S.R.L. în vederea realizării lucrărilor de modernizare a unor drumuri de exploatare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

28. Diverse -Informări consiliul local 

                                                     

 

   Primar,
         Kereskényi Gábor   

Documente