KÖZLEMÉNY
KÖZLEMÉNY
A 2024. január 18-án kelt 25-ös számú polgármesteri rendelet alapján 2024. január 25-én, 14.00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Szatmárnémeti Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a polgármesteri hivatal üléstermébe (Szatmárnémeti, Október 25. tér, 1. szám) a következő napirenddel.

NAPIREND: 

 

1. A 2023. december 21-i soros tanács jegyzőkönyvének a jóváhagyása.


2. A 2023. december 28-i, rendkívüli tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása.


3. HATÁROZATTERVEZET a 2024. februárjában esedékes tanácsülések levezető elnöke megválasztásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


4. HATÁROZATTERVEZET a 2024-ben érvényes, a szatmárnémeti Helyi Tanács költségvetéséből finanszírozott Szociális Tevékenységeket Magába Foglaló Akcióterv jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

5. HATÁROZATTERVEZET a szatmárnémeti G. M. Zamfirescu Kulturális Központ menedzsmentje éves eredményének jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

6. HATÁROZATTERVEZET a szatmárnémeti G. M. Zamfirescu Kulturális Központ menedzsmentje éves kiértékelésének megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

7. HATÁROZATTERVEZET a 80/31.03.2022-a számú tanácsi határozat 3-as számú melléklete módosításának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

8. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – Kiszolgáló és lerakati egységek létesítése, Szatmárnémeti, Ion Luca Caragiale 35/A
szám – jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

9. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – lakóövezet, Szatmárnémeti, Szőkemocsár utca, 184605 kataszteri szám – jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 


10. HATÁROZATTERVEZET „A Sport Hotel épületének korszerűsítése, Mileniului utca, 25. szám” beruházáshoz szükséges beavatkozási munkálatok dokumentációjának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester 

 

11. HATÁROZATTERVEZET a Grigore Moisil Általános Iskola bővítése P+2 (részleges) projekt megvalósíthatósági tanulmányának, műszaki és gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

12. HATÁROZATTERVEZET a „Szatmárnémeti Municípium stratégiai zajtérképének frissítése” céljával megvalósult beruházás dokumentációjának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

13. HATÁROZATTERVEZET az „Integrált és környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése – Tömegközlekedési Forgalomirányítási Rendszer bővítése, ökobuszok beszerzése és SMART buszpályaudvarok létesítése és korszerűsítése” – I. tétel” beruházás esettanulmányának, valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.  Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 


14. HATÁROZATTERVEZET az „Integrált és környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése – Közúti forgalomfigyelő rendszer Szatmárnémeti Municípium területén – II. tétel” beruházás esettanulmányának, valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 


15. HATÁROZATTERVEZET a „Kerékpárút építése Szatmárnémetiben: 1. Útvonal: (kiindulási pont: Lazarului utca) Trandafirilor–Avram Iancu–Iuliu Hossu–Vasile Lucaciu sugárút–1 Decembrie 1918–régi központ; 2. útvonal: (kiindulási pont: Mileniului utca) G. Coșbuc–V. Lucaciu sugárút; 3. útvonal: Gh. Barițiu (kiindulási pont: Ady Endre utca sarka)–Rodnei–Fabricii–Odoreului; 4. útvonal: Gh. Barițiu (kiindulási pont: Ady Endre utca sarka)–Lăcrămioarei–Porumbeilor–Liviu Rebreanu–Panseluței–Titulescu tér–Iuliu Maniu–központ; 5. útvonal: (kiindulási pont: Panseluței utca) L. Rebreanu–Mileniului–Horea–régi központ; 6. útvonal: Lucian Blaga sugárút– Pálfalvi út–töltés, G. Alexandrescu–Soarelui negyed–töltés; 7. útvonal: Cloșca sugárút (kiindulás pont: Magnoliei utca)–Károlyi út; valamint 18 kerékpár- és/vagy rollerkölcsönző-rendszer kialakítása” című beruházás aktualizált beavatkozási munkálatai műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásához szükséges műszaki-gazdasági dokumentáció jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

16. HATÁROZATTERVEZET a 400/21.12.2023-as helyi tanácsi határozat 1-es számú mellékletében – azon épületek, amelyekre érvényes a 227/2015-ös törvény, 489 cikkelyének 5-ös és 8-as bekezdése – ejtett hibák kijavításának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

 

17. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Municípiumnak az Szatmárnémeti Erdészeti Igazgatóság által adminisztrált erdőből származó faanyag kitermelésének és eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

18. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Municípiumnak az Avasfelsőfalui Erdőkerület által adminisztrált, köztulajdonából kitermelt 1094,61 köbméternyi faanyag kezdőára módosításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

19. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Municípiumnak az Avasfelsőfalui Erdőkerület által adminisztrált, köztulajdonából kitermelt 2217,6 köbméternyi faanyag kezdőára módosításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

20. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Zefirului utca 177506-os számú Telekkönyvi Kivonat, 177506 kataszteri számú terület szétválasztásának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

21. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Vasile Lucaciu sugárút 1. szám alatti – 188627-C1 kataszteri szám, 188627 telekkönyvi kivonat – ingatlanfelosztás kataszteri dokumentációjának jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

22. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Petru Bran utca 7. szám alatti, 196 négyzetméternyi terület első bejegyzési dokumentációjának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 


23. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Cimbrului utcában lévő 4 négyzetméteres terület az Electrica Rt. részére történő ingyenes használati jogának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

24. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Gheorghe Barițiu utca 79/B szám és a Doina utca 1. szám találkozásánál lévő terület eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

25. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Agricultorilor utca 40. szám alatti terület eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

26. HATÁROZATTERVEZET a 10656 Telekkönyvi Kivonatban szereplő, 13595/1-es kataszteri számú ingatlan leválasztási dokumentációjának és a leválasztás során keletkezett 134 négyzetméternyi terület eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

27. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Municípium és a Solarpro Green Energy Kft. közötti, a kiszolgálóutak modernizálása érdekében kötött együttműködési protokoll jóváhagyásáról. Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

 

28. Különfélék – A Helyi Tanács informálása

                                                        
 Kereskényi Gábor,

polgármester