CONCURS DE PROMOVARE SEF BIROU ADMINISTRARE DRUMURI, AUTORIZARI
CONCURS DE PROMOVARE SEF BIROU ADMINISTRARE DRUMURI, AUTORIZARI

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de promovare a funcției publice de conducere vacante:
• Șef birou, grad de salarizare I - în cadrul Biroului Administrare Drumuri Autorizări din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat din structura Primăriei Municipiului Satu Mare