CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PATRIMONIU CONCESIONARI SI INCH
CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PATRIMONIU CONCESIONARI SI INCH

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție în regim contractual
• Referent 1A - 1 post în cadrul Serviciului Patrimoniu, Concesionări și Închirieri - Compartiment Administrare Imobile Proprietatea Publică și Privată a Municipiului Satu Mare;