Concurs ocupare post temporar vacant DITL inspector grad profesional superior
Concurs ocupare post temporar vacant DITL inspector grad profesional superior

Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de:
•    Inspector , clasa I , grad profesional superior, în cadrul Serviciului Evidența Veniturilor, Urmărire și Executare Silită

 

Documente