CONCURS OCUPARE POST VACANT SERVICIUL ADMINISTRATIV PROTOCOL
CONCURS OCUPARE POST VACANT SERVICIUL ADMINISTRATIV PROTOCOL

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea
• Inspector de Specialitate Debutant - 1 post în cadrul Serviciului Administrativ şi Protocol;
Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, probă practică, proba scrisă,
interviu.