CONCURS PROIECT DE MANAGEMENT LA CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE
CONCURS PROIECT DE MANAGEMENT LA CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE

Primăria municipiului Satu Mare cu sediul în Satu Mare Piața 25 Octombrie nr.1, în temeiul prevederilor O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Ordinului nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 38 / 27.02.2020 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare, respectiv Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 207 / 26.11.2020 privind modificarea Anexei nr.2 la HCL Satu Mare nr. 38/27.02.2020 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural "G.M. Zamfirescu" Satu Mare,