CONCURS PROMOVARE SEF BIROU SALUBRIZARE PROTECTIA MEDIULUI ZONE VERZI
CONCURS PROMOVARE SEF BIROU SALUBRIZARE PROTECTIA MEDIULUI ZONE VERZI

Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de promovare a funcției publice de conducere vacante:
• Șef birou, grad de salarizare I - în cadrul Biroului Salubrizare, Protecția Mediului, Zone Verzi din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat din structura primăriei municipiului Satu Mare