CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE CONDUCERE ȘEF BIROU AUDIT
CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE CONDUCERE ȘEF BIROU AUDIT
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare în funcția publică de conducere vacantă: Șef Birou, grad de salarizare I – la Biroul Audit Public Intern din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente