CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE AUDITOR GRAD PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL BIROULUI AUDIT PUBLIC INTERN
CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE AUDITOR GRAD PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL BIROULUI AUDIT PUBLIC INTERN
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare în funcția publică de execuţie vacantă: Auditor, grad profesional Superior – la Biroul Audit Public Intern din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente