CONCURS RECRUTARE OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR
CONCURS RECRUTARE OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de:
• Consilier, clasa I, grad profesional principal- în cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor din structura primăriei municipiului Satu Mare