DEZBATERE PUBLICA PUZ - SATU MARE ZONA STR. EMIL RACOVIȚĂ(ZONA CUBIC) NR. CADASTRALE 157461, 158178, 158177, 155239 - 26.09.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SATU MARE ZONA STR. EMIL RACOVIȚĂ(ZONA CUBIC) NR. CADASTRALE 157461, 158178, 158177, 155239

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE

SATU MARE ZONA STR. EMIL RACOVIȚĂ( ZONA CUBIC)

 NR. CADASTRALE 157461, 158178, 158177, 155239

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  26.09.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 11.10.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici