×
INFORMAȚII PUBLICE
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Instituţii şi servicii, depozitare, B-dul Lucian Blaga, nr. cad. 188501 şi nr. cad. 168378. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 08.03.2024 ora 10.00
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINȚE D+P+4 CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER SATU MARE, STR. GELLÉRT SÁNDOR NR. CADASTRAL 187426
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE SEDIU DE FIRMĂ CU LOCUINȚĂ DE SERVICIU P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SATU MARE, ZONA STR PINULUI NR. CADASTRAL 183991
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE DEPOZIT DE LEGUME-FRUCTE SATU MARE BLD. CLOȘCA NR. 113 NR. CADASTRAL 185346
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE INDUSTRIE ȘI DEPOZITARE SATU MARE STR. AUREL VLAICU NR. CADASTRAL 187202
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 136/2023 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2024. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 21.02.2024, ora 10.00.
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CLĂDIRE TIP HALĂ CU FUNCȚIUNEA SERVICE AUTO ȘI FUNCȚIUNI CONEXE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI SATU MARE, STR. VĂII, NR.CADASTRAL 186491
PLAN URBANISTIC ZONAL - IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII LIBERE LA PARTER SATU MARE STR. SIMION BĂRNUȚIU NR.13
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE ANSAMBLU REZIDENȚIAL APROBAT PRIN HCL NR.237/26.07.2022 SATU MARE, ZONA STR. PĂULEȘTI, NR.CADASTRAL 169347
PLAN URBANISTIC ZONAL - CENTRU MEDICAL SATU MARE STR. MAGNOLIEI, NR.CADASTRALE 180083, 157738 FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE