DEZBATERE PUBLICĂ - B-dul CLOȘCA nr 22 - 11.10.2021
DEZBATERE PUBLICĂ - B-dul CLOȘCA nr 22 - 11.10.2021
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI DESFIINȚARE CLĂDIRE EXISTENTĂ SATU MARE BLD. CLOȘCA NR.22, NR. TOPOGRAFIC 4062/140B

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI DESFIINȚARE CLĂDIRE EXISTENTĂ

SATU MARE BLD. CLOȘCA NR.22, NR. TOPOGRAFIC 4062/140B

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 11.10.2021.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 26.10.2021  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare : email [email protected].