DEZBATERE PUBLICA - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, ÎN ANUL 2021
DEZBATERE PUBLICA - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, ÎN ANUL 2021

Se propune spre dezbatere publica Proiectul de hotărâre  privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2021. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail : [email protected] până la data de 02.04.2020 ora 10:00.

Documente