DEZBATERE PUBLICĂ - SATU MARE NR CADASTRALE 189805, 189809, 189867, 189810 - 10.05.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - SATU MARE NR CADASTRALE 189805, 189809, 189867, 189810 - 10.05.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZREA TERENURILOR DEGRADATE ȘI NEUTILIZATE DE PE MALURILE SOMEȘULUI MAL STÂNG SATU MARE NR CADASTRALE 189805, 189809, 189867, 189810

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZREA TERENURILOR DEGRADATE ȘI NEUTILIZATE DE PE MALURILE SOMEȘULUI MAL STÂNG

SATU MARE NR CADASTRALE 189805, 189809, 189867, 189810

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 10.05.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 25.05.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro.

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.