PUZ - RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZREA TERENURILOR DEGRADATE ȘI NEUTILIZATE DE PE MALURILE SOMEȘULUI MAL STÂNG SATU MARE NR CADASTRALE 189805, 189809, 189867, 189810
PUZ - RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZREA TERENURILOR DEGRADATE ȘI NEUTILIZATE DE PE MALURILE SOMEȘULUI MAL STÂNG SATU MARE NR CADASTRALE 189805, 189809, 189867, 189810
PLAN URBANISTIC ZONAL - RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZREA TERENURILOR DEGRADATE ȘI NEUTILIZATE DE PE MALURILE SOMEȘULUI MAL STÂNG SATU MARE NR CADASTRALE 189805, 189809, 189867, 189810

Anunţ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal

Memoriu nontehnic 

Plan de încadrare în zonă

Plan situaţia existentă

Dezbatere publică - 10.05.2024

Referitor la PUZ - RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZREA TERENURILOR DEGRADATE ȘI NEUTILIZATE DE PE MALURILE SOMEȘULUI MAL STÂNG SATU MARE NR CADASTRALE 189805, 189809, 189867, 189810  vă informăm cu privire la observaţiile primite şi răspunsul la acestea.

Reclamații            Răspuns reclamații