DEZBATERE PUBLICĂ - STR. ALEXANDRU ODOBESCU NR. CADASTRAL 165519 - 16.08.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE CU DESCHIDERE DE STRADĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+1-2 SATU MARE STR. ALEXANDRU ODOBESCU NR. CADASTRAL 165519

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOTIZARE CU DESCHIDERE DE STRADĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+1-2

SATU MARE STR. ALEXANDRU ODOBESCU NR. CADASTRAL 165519

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 16.08.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 31.08.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici