DEZBATERE PUBLICĂ - STR. GABRIEL GEORGESCU NR. CADASTRALE 150329, 150257 - 25.07.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE P+1 CU CÂTE DOUĂ APARTAMENTE SATU MARE STR. GABRIEL GEORGESCU NR. CADASTRALE 150329, 150257

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL

 

 CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE P+1 CU CÂTE DOUĂ APARTAMENTE SATU MARE STR. GABRIEL GEORGESCU

NR. CADASTRALE 150329, 150257

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 25.07.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 9.08.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiță aici