DEZBATERE PUBLICĂ - STR ION POPDAN NR. CADASTRALE 170947, 170626 - 8.08.2022
DEZBATERE PUBLICĂ - STR ION POPDAN NR. CADASTRALE 170947, 170626 - 8.08.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - PARCELARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR ION POPDAN NR. CADASTRALE 170947, 170626

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

PARCELARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE

SATU MARE STR ION POPDAN NR. CADASTRALE 170947, 170626

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 8.08.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 23.08.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici