DEZBATERE PUBLICĂ - STR. SCHEFFLER JANOS NR CAD. 180579 - 26.07.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR . SCHEFFLER JANOS (ZONA STR. DARA)  NR. CADASTRAL 180579

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR . SCHEFFLER JANOS (ZONA STR. DARA)  NR. CADASTRAL 180579

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 26.07.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 10.08.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici